Grimstavag-12

TACK!

Till er som kom och röjde sly längs våra vägar

FIBERGRÄVNING

START VECKA 42Grävning för nedläggning av fiber kommer att påbörjas där den     avslutades 2019 och dras längs Grimstavägen-Gumuddsvägen. Varningsskyltar kommer att sättas upp och grävningen märks ut

med blå färg.


Där grävning sker i vägbanan kommer stopptid för fordon att

normalt vara max 30 min, i extrema fall max 60 min.


Om räddningsfordon behöver komma fram fylls schakten igen omedelbart.

Planerar du att bygga nytt?


Vägarna slits extra mycket när nya hus byggs på grund av ökad trafik av tunga fordon.


Styrelsen har därför beslutat att ta ut en extra avgift om två årsavgifter vid dessa tillfällen.

 Kontaktinformation

 Om du är nyinflyttad eller har ändrat exempelvis adress

 eller e-postadress är det viktigt att du ändrar detta i VägFas

 Väghållning

Har du synpunkter på väghållningen?

Kontakta GVS styrelse på styrelsen@grimstavag.se 


KANTSVULSTER

Som ni kanske noterat så är kantsvulsterna borttagna på Grimstavägen


Klicka på loggan ovan och logga in med din kod för att komma till din sida i VägFas. 


Saknar du din kod? Skicka ett mail till grimsta@grimstavag.se 

Kvalitetshandboken

Arbetet med vår kvalitetshandbok pågår ständigt. Läs den gärna här, så får du svar på många frågor.

 Styrelsemöten 2020

 13/2, 23/4, 6/8, 8/10, 3/12

grimsta@grimstavag.se

070-271 05 49